top of page
Medici in Germania

Obținerea dreptului de practică | Germania

Munca de Doctor în Germania presupune îndeplinirea unor serii de demersuri legislative prin care candidații pot deveni eligibili în vederea ocupării unui post în domeniu. 
  
Există două criterii importante pe care candidații noștri trebuie să le îndeplinească pentru a putea beneficia de ofertele pe care compania le intermediază: 

 

1. Obținerea unei  aprobării (Aprobarea trebuie să fie solicitată de la biroul corespunzător  a statului federal de exemplu: Bavaria, Hesse, etc) mai multe informații aici!

2. Candidații trebuie să vorbească limba Germană la nivel conversațional

 

Următoarele documente sunt necesare pentru practicarea profesiei de Medic în Germania :

 

1 ) CV-ul în limba germană
2 ) Diploma de licență
3 ) Internship, stagiu de practică
4 ) Certificatul de naștere
5 ) Certificatul de căsătorie dacă este cazul
6 ) Cazier judiciar
7 ) Cazier judiciar - Document de tip 0 - (intern) 
8 ) Copia pașaportului sau a cărții de identitate
9 ) Certificat de Limbă, care certifică nivelul de limbă germană, cu cel puțin B2
10 ) Cerere permis de muncă
11 ) Certificat medical privind starea de sănătate pentru a practica medicina
12 ) Contract de muncă semnat de către toate părțile (de exemplu: spital și aplicant). Pentru români și bulgari, de multe ori un document de la o clinica sau spital care stabieşte intenția de angajare/scrisoare de intenție este suficient.


Toate documentele (până la 8), trebuie prezentate în original sau copii legalizate. Documentele străine și certificatele trebuie să fie traduse de un traducător recunoscut oficial în limba germană. Interpretul trebuie să confirme de asemenea că i-au fost prezentate textele în original. Documentele străine sunt, de asemenea, prezente în formă legalizată sau apostilare. Acestea pot fi obținute de la Ambasada Germaniei din țara de origine sau de autoritățile competente din țara de origine. Deoarece criteriile de eliberare a Approbation-ului (licenței de a practica) adesea variază de la stat la stat, vă rugăm să vă informaţi cu privire la licența de la autoritatea statului respectiv  în care doriți să lucrați. 

Dacă dețineți deja un certificat de limba germană și doriți să profesați în Germania, vă rugăm să ne trimiteți un CV actualizat pe adresa de e-mail office@vplhealthcare.com

bottom of page