top of page
Asistenti Medicali in Anglia

Cum să obții dreptul la liberă practică în Italia

Drept de liberă practică definitiv


Pentru obținerea dreptului permanent de exercitare a profesiei se parcurg următoarele etape:

 • Etapa 1: Recunoașterea titlului la Ministerul Sănătații la Roma

 • Etapa 2: Trecerea unui examen de limbă italiană

 • Etapa 3: Înscrierea la O.P.I. (Colegiul Asistentilor Medicali din Italia)

 

Etapa 1 - Recunoașterea titlului la Ministerul Sănătății la Roma


Se poate realiza prin două modalități:

 1. Varianta A  Trimiterea actelor la Ministerul Sănătații la Roma


      Lista de acte:

 • Pașaport*

 • Diploma Asistent Medical Generalist

 • Certificat de Conformitate (Directiva 2005/36/CE)

 • Supliment la diplomă / Foaie matricolă / plan de învățământ cu examenele susținute, credite formative ore de practică și materii studiate

 • Certificat de Membru

 • Certificat de Căsătorie/Divorț (dacă v-ați schimbat numele, iar pe documentele pe care le încărcați apar nume diferite)

 • Declarație sostitutivă completată – opțional

 • Formular online completat

      Mențiuni:
      *Buletinul românesc nu este acceptat fiindcă nu conține semnătura solicitantului.
      Toate documentele trebuie să fie însoțite de o traducere în italiană.

      Traducerile pot fi:

 • Simple, însoțite de o declarație substitutivă a actului de notorietate;

 • Autentificate, întocmit de un traducător terț recunoscut de statul membru de origine sau de un alt stat al Uniunii.

   2. Varianta B  Obținerea EPC

Cardul profesional european (EPC) este o procedură electronică pe care o puteți utiliza pentru a obține recunoașterea unei profesii reglementate (Asistent Medical Generalist) în altă țară din UE. Pentru obținerea Cardului Profesional European, persoanele interesate vor accesa portalul Your Europe - “Europa Ta” (pentru aflarea documentelor solicitate de Statul Membru gazdă - SIMULATOR și pentru crearea contului ECAS - ACCES LA PROCEDURA EPC): http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_ro.htm


Pentru a solicita un EPC, trebuie:

 • Să vă creați un cont UE, dacă nu aveți deja

 • Să vă conectați prin EU Login, serviciul de autentificare al Comisiei Europene (după conectare, veți fi redirecționat către interfața EPC)

 • Să vă completați profilul EPC cu informații personale și date de contact

 • Să creați o cerere

 • Să încărcați electronic copii scanate ale documentelor relevante (fiecare document justificativ trebuie scanat și încărcat că fișier separat)

 • Să transmiteți toate documentele relevante către autoritatea din țara de origine.

Mențiune:

Taxa de 16€ se achită prin transfer bancar.
IBAN: IT07Y0100003245348008120501 (BIC: BITAITRRENT).
Dovada plății în format PDF se atașează la dosar.
Adresa de email a destinatarului: dgrups@postacert.sanita.it
Pentru mai multe detalii referitoare la procedura de obținerie a recunoașterii titlului se poate consulta site-ul
www.salute.gov.it


În vederea aplicării, vă informăm că sunt necesare documentele de mai jos:

 • Act de identitate: Buletin sau Pașaport

 • Certificat de Căsătorie/Divorț (dacă v-ați schimbat numele, iar pe documentele pe care le încărcați apar nume diferite)

 • Diploma Asistent Medical Generalist Supliment la diplomă / Foaie matricolă / plan de învățământ cu examenele susținute, credite formative, ore de practica și materii studiate

 • Certificat de Conformitate (Directiva 2005/36/CE)

 • Certificat de Status Profesional Curent - valabil 3 luni

 • Cazier judiciar - valabil 3 luni

Mențiune:
Procesul de aplicare va începe doar după ce vă asigurați că dețineți documentele menționate.


Taxa de 200 lei pentru elaborarea și emiterea cardului profesional se va achita în contul OAMGMAMR: RO25 RNCB 0081 0056 3387 0001 deschis la BCR.


Persoanele care solicită sau au solicitat prin contul ECAS emiterea unui Card Profesional European sunt rugate să nu achite taxa de emitere înainte de a primi solicitarea de plată din partea OAMGMAMR.


Răspunsul pentru Etapa 1 vine comunicat în termen de trei luni de la prezentarea documentației complete de către persoana interesată.

 

Etapa 2 - Trecerea unui examen de limba italiană conform art. 7 D. Lgs n. 206 9/11/2007.


Odată ce se obține decretul de echivalență persoana interesată va trebui să se adreseze colegiului OPI, și înainte de a se înscrie în Albo, vă trebui să susțină un examen care să constate cunoașterea limbii italiane. Este prevăzută o probă orală și una scrisă.

 


Etapa 3 - Înscrierea la O.P.I. (Colegiul asistenților medicali din Italia)


Documentele care vor fi prezentate pentru înscriere în OPI:

 • Recunoașterea titlului eliberat de Ministerul Sănătații

 • Document de identitate

 • Codice fiscale

 • Rezidența sau domiciliu de lucru

 • 2 fotografii tip carte de identitate


Taxele necesare pentru înscrierea în OPI pot varia de la o regiune la alta.


După finalizarea procedurii, solicitantul este oficial înscris în ordinul italian. Înscrierea unui asistent la OPI se poate verifica consultând link-ul: https://www.fnopi.it/gli- ordini-provinciali/ricerca-albo/

bottom of page