top of page
Medici in Irlanda

Etapele de înregistrare la IMC

 1. Accesați site-ul IMC: http://www.medicalcouncil.ie/
 2. Descărcați, completați și semnați: Generic Application Forms
 3. Întocmiți dosarul de înregistrare: Specialist Registration
 4. Achitați taxa de înregistrare
 5. Trimiteți prin poștă documentația suport în copie.

Valabilitatea certificatului de Good Standing este de 30 de zile. Îl veți solicita după ce obțineți actele de la Minister. Taxa este de 410€ pentru analiza dosarului,  la care se adaugă ulterior taxa anuală de membru. Adeseori, taxa anuală de membru este acoperită de spitalul în cadrul căruia doctorul sau rezidentul își desfășoară activitatea. 

Alte criterii pentru o înregistrare completă și eficientă:

 • Pentru documentele legalizate: numele, semnătura, data, ștampila notariatului

 • Toate documentele trebuie să fie în limba engleză: numele, semnătura, ștampila, adresa biroului de traduceri 

 • Modalități de plată: CEC, VISA, Mastercard

Trebuie acordată o atenție sporită realizării dosarului de înregistrare care va fi trimis la Irish Medical Council, întrucât există riscul ca aplicațiile să fie considerate invalide și să fie necesară o nouă aplicație (taxa se va plăti din nou)

 

Mai multe detalii privind etapele principale de înregistrare la IMC:

 • Trimiterea tuturor documentelor către IMC, prin poștă 

 • La primirea dosarului de aplicație de către IMC, candidatul va fi înștiințat prin e-mail și i se va furniza un număr de referință (Reference Number); acesta va deveni ulterior numărul de înregistrare (Registration  Number), în cazul în care aplicantului i se va acorda înregistrarea IMC

 • Evaluarea aplicației candidatului; această etapă poate implica verificarea directă a informațiilor prin contactarea autorităților competente care pot furniza date cu privire la activitatea aplicantului sau referințe etc. Candidatul va fi informat în cazul în care mai sunt necesare alte documente față de cele expediate deja. 

 • După ce Consiliul Medicilor constată că a primit dosarul complet și după ce a verificat corectitudinea informațiilor, va lua o decizie cu privire la înregistrarea în IMC a aplicantului respectiv. Candidatul eligibil va fi informat în ce divizie va fi înregistrat și i se va solicita plata taxei de înregistrare (în cazul în care nu a depus suma de bani odată cu trimiterea dosarului)

 • Imediat după plata taxei de înregistrare, aplicantul va fi înregistrat și i se va emite un certificat de înregistrare (Certificate of Registration), care va expira la sfârșitul anului curent de înregistrare. Numărul de înregistrare furnizat va trebuie să fie inclus în toate documentele medicale, rapoarte etc. care însoțesc activitatea doctorului în Irlanda. 

bottom of page