top of page
Medici in Franta

Principalele categorii de acte pe care aplicantul va trebui să le furnizeze

1. Copie după pașaport, certificat de naștere sau carte de identitate 
2. Cazier judiciar datat în ultimele 3 luni 
3. Declaratie pe propria răspundere că nu ați fost înscris în Colegiul Medicilor din România / Certificat profesional curent emis de către Colegiul Medicilor din România (aferent județului în care sunteți înscris) datat în ultimele 3 luni (pentru situația în care sunteți înscris în Colegiul Medicilor) + traducerea sa  
4. Certificatul de conformitate pentru Diploma de Doctor – Medic (Medicină Generală), dar și certificatul de conformitate pentru medic specialist.  
5. Cele două chestionare (completate, datate și semnate) primite de la Consiliu   
6. Copie după Diploma de licență (Doctor – Medic) + traducerea în limbă franceză   
7. Copie după Diplomă de Medic Specialist + traducerea în limbă franceză   
8. Un Curriculum Vitae (scris cu majuscule)   
9. Două poze   
10. Certificatul de radiere din Colegiul din România în care sunteți înscris în prezent (în Original) + traducerea sa   
11. Declarație pe propria răspundere (se primește un model de la Ordin, însă aplicantul va trebui să o rescrie de mână, cu majuscule)   
12. Alte documente solicitate de departamentul în cadrul căruia se realizează înregistrarea. 

Documentele furnizate în original trebuie să fie însoțite în mod obligatoriu de traducerea în limba franceză.

 

Etapa ulterioară depunerii dosarului va consta în programarea unei întâlniri cu un medic raportor care va coordona dosarul dvs. Reprezentanții Ordinului din Franța se întâlnesc lunar, iar în cadrul ședinței acestora medicul raportor va prezenta aplicația dvs. împreună cu documentele aferente.

 

În urma acestei întâlniri, se va decide dacă este acceptată înregistrarea dvs. în Ordinul Francez. În cazul unui răspuns afirmativ, în decursul a câtorva zile după această întâlnire veți primi o atestare de înscriere în Ordin, împreună cu un număr de înscriere format din 4 cifre, urmând să vi se explice etapele care urmează. Totodată, va exista o întâlnire a aplicantului cu reprezentații Departamentului de care ar urma să aparțineți. 

bottom of page